Etablera ditt företag i Strängnäs

2,5 miljoner människor inom 60 minuter

Strängnäs Etableringspark

Strängnäs Etableringspark erbjuder 1,7 miljoner kvm planlagd mark i Stockholmsregionen till försäljning, omgående!

Inom området finns redan drygt 40 företag som är verksamma inom lager, logistik, industri och handel. Strängnäs Etableringspark ligger bara några kilometer från Strängnäs centrum och har tillgång till kommunal kollektivtrafik.  

Strängnäs Etableringspark är ett samarbete mellan Strängnäs kommun och Kilenkrysset.

Området ligger strategiskt placerat i anslutning till E 20 och riksväg 55. Varje dygn passerar i snitt följande;

  • 2 450 lastbilar
  • 20 570 personbilar
  • 35 avgångar/ankomster
  • 9 000 besökare

Tåg, transport och frakt

Strängnäs Etableringspark ligger 4,5 mil från Södertälje hamn och 3,5 mil från Eskilstuna kombiterminal. Strängnäs resecentrum erbjuder 35 avgångar/ankomster per dag och restiden till Stockholm centralstation är endast 52 minuter.

E 20 och riksväg 55

E 20 och riksväg 55 ligger i direkt anslutning till Strängnäs Etableringspark, vilket kortar ledtider och effektiviserar logistiska lösningar. Varje vecka passerar drygt 160 000 fordon och varje vecka besöker över 60 000 personer Strängnäs Etableringspark.

Närliggande flygplatser

5 flygplatser inom 10 mils avstånd säkerställer mycket god tillgång till nationella och internationella flygresor. Det är 9 mil till Skavsta flygplats,  3 mil till Kjula flygplats, 7 mil till Västerås flygplats, 10 mil till Arlanda flygplats och 8 mil till Bromma flygplats.

1,7 miljoner m² byggklar mark

Bild på industri och gaffeltruck

Vi har byggklar mark för dig som vill etablera industri, lager eller handel

Område 1 - Biskopskvarn Område 2 - Solberga handelscentrum Område 3 - Logistikparken Område 4 - Gorsingeberget

Område 1 - Biskopskvarn

Inom område 1 - Biskopskvarn, finns möjligheten att etablera verksamheter inom industri, lager, bilservice, kontor och handel med sällanköpsvaror av skrymmande karaktär.

Läs mer

Område 2 - Solberga handelscentrum

Inom område 2 - Solberga handelscentrum, finns möjligheten att etablera verksamheter inom handel, restaurang och kontor. Området är avsett för sällanköpshandel med skrymmande varor. Även handel med dagligvaror och livsmedel tillåts med en byggnadsyta upp till 10.000 kvm. Maximal byggnadshöjd är 7-9 meter.

Läs mer

Område 3 - Logistikparken

Inom område 3 - Logistikparken, finns möjligheten att etablera verksamheter inom lager, industri, bilservice och handel med skrymmande varor. Handel med dagligvaror och livsmedel är inte tillåten. Maximal byggnadshöjd är 9-15 meter.

Läs mer

Område 4 - Gorsingeberget

Inom område 4 - Gorsingeberget finns möjligheten att etablera verksamheter inom industri, lager, bilservice och handel med skrymmande varor. Dagligvaruhandel tillåts i mindre omfattning och av servicekaraktär för området. Även verksamheter som restauranger, café och friskvårdsanläggningar tillåts inom området.

Läs mer

Etablerade kunder

Dessa kunder har valt Strängnäs Etableringspark

Köp mark

Inom Strängnäs Etableringspark finns 1,7 miljoner kvadratmeter mark till försäljning i ett utmärkt läge i anslutning till riksväg 55 och E 20. Etableringsparken är indelad i fyra områden med olika karaktärer och skyltlägen. Verksamheter som tillåts inom området är bl.a. lager, logistik, handel, industri, bilservice och kontor.

Välkommen att kontakta oss på Strängnäs kommun eller Kilenkrysset.

Hyr lokaler

Inom Strängnäs Etableringspark finns det lokaler för uthyrning. Det är främst lokaler avsedda för lager, logistik och handel.

För information om lediga lokaler, kontakta Kilenkrysset eller Strängnäs kommun

Vi bygger

Vi erbjuder möjligheten att bygga kundanpassade byggnader för företag som vill hyra sin lokal. 

Om kunden vill köpa mark och äga huset själv, kan Kilenkrysset även leverera och montera ett stomrest hus enligt en förutbestämd ram och leveransbeskrivning.  

För mer information, kontakta Kilenkrysset.

Nyheter